­

banner 4

Kortgebyr på tilmelding til prøve træning m.m. vil blive på lagt det beløb der vil blive opkrævet ved gennemførslen af betalingen.
Samtidig blev det besluttet at der fremover vil blive pålagt et administrationsgebyr (25kr) på kontant betaling af træning, prøver m.m. på de ting det er muligt at tilmelde sig på online på DRK-Sydjylland.dk dette gælder også på e-mail opkrævninger.

Retnings linjer for deltagelse i træningen på hold i DRK Sydjylland.

Hvalpe motivation og lydigheds hold:

- Du skal have en DKK stambog/ eller FCI godkendt stambog.
- Hunden skal som minimum have den 1 vaccine, samt denne skal holdes opdateret efter de normale retningslinjer.
- Du skal enten være medlem af DRK eller DKK.

Markprøve træning:

Begynderhold:
- Hundes skal være vaccineret.
- For at kunne deltage skal din hund være min 8 måneder.
- Hunden skal have bestået en brugsprøve eller inden for tre uger efter opstart af holdet, have tilmeldt og bestået en brugsprøve.

Åbenklasse træning
- Hunden skal være vaccineret
- Skal som minimum have en 1 præmie på en begynder B prøve eller lign. kvalifikationer.

Vinderklasse træning:
- Hunden skal være vaccineret
- Skal som minimum have en 1 præmie på en åben B prøve eller lign. kvalifikationer.

Instruktører i DRK, Region Sydjylland honoreres efter følgende kriterier:
Honoreringen tildeles instruktører på ringtræning, hvalpetræning, lydigheds/brugsprøvetræning, markprøvetræning og sportræning.

Et træningsforløb består normalt af 6 gange træning.

Én instruktør kan have 6 hunde på et hold. Hund nummer 7 udløser honorering til en medinstruktør.

Et træningshold med 6 hunde på holdet og 5 – 6 gange træning honoreres med 450 kr. + kørselsgodtgørelse efter statens lave takst. 7 til 12 hunde udløser honorering til en medinstruktør på 450 kr. + kørselsgodtgørelse efter statens lave takst og så fremdeles for hver 6 hunde.

Der kan tilknyttes 1 instruktøraspirant / føl / hjælpetræner pr. hold. Aspiranten, ’føllet’ eller hjælpetræner  honoreres med 150 kr. + kørselsgodtgørelse efter statens lave takst.

Der kan forekomme træninger som for eksempel unghundemesterskabstræning, Sportræning og træning til Hold DM, hvor der ikke er 6 gange træning med den samme instruktør. I sådanne tilfælde aftales honoreringen med Formanden for Træningsudvalget.
Kørselsgodtgørelse 2017 til Prøver, Ledelse, Udvalg, Instruktører og Dommere

Trailer (Afhentning af telt, vildt og andet materiel)

Prøveleder: 2 gange betalt til terrænet

Prøvelederassistent: 1 gang betalt til terrænet

Skueleder: 2 gange betalt til skuestedet

Skuelederassistent: 1 gang betalt til skuestedet

Dommere på uofficielle arrangementer

Brugsprøvedommere  officielle

Regionsledelsesmøder (RL)

Udvalgene, MU, TU, SU, SPU og ITU

Instruktører:

Til og med 6 hunde kørsel til 1 instruktør,

7. til og med 12. hund kørsel til 2 instruktører

Specialtræning - instruktør
Godtgørelse kr. 1,93 pr. km for kørsel u/påhæng, kr. 3,53 m/påhæng

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km til terrænet x 2

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km til terrænet x 1

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km til skuested x 2

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km til skuested x 1

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km

Godtgørelse kr. 3,53 pr. km medmindre andet aftales

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km (samkørsel)

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km (samkørsel)

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km

Godtgørelse kr. 1,93 pr. km


Godtgørelse kr. 1,93 pr. km
   

For at kunne benytte regionens geværer kræves gyldigt jagttegn.
For at kunne benytte regionens startpistoler kræves der våben- eller bæretilladelse til det konkrete våben.

De regionale koordinatorer har våbentilladelse til startpistorne. Koordinatorerne kan søge om en bæretilladelse til de af regionens instruktører, der har behov for at anvende signalpistolerne.

Det er Regionsledelsens klare holdning at personer, der anvender regionens startpistoler SKAL have en bæretilladelse.

Link til våbenloven
Der er en webmaster og en redaktør.

Webmasteren er ansvarlig for teknik og vedligeholdelse af hjemmesiden
Redaktøren står for opdateringer af nyheder m.m. og er ansvarlig for Facebook.

Følgende personer har kompetence til at få tekster og billeder lagt på Regionens hjemmeside og Facebook:

- Regionsleder
- Formænd for udvalg
- Træningskoordinatorer
- Prøveledere og skueledere (resultatlister)

Tekster og evt. billeder sendes til redaktøren/webmasteren.

Såfremt et udvalg ønsker at fremhæve en aktivitet på eks. Forsiden og Facebook sker dette ved, at formanden for udvalget sender teksten per mail til Redaktøren/Webmasteren med angivelse af tidsrummet for fremhævelsen.

Det er IKKE Redaktørens og Webmasterens ansvar at forfatte tekster og beslutte, hvornår og hvor længe en aktivitet skal fremhæves på forsiden.

Ønskes der billedtekster, skal disse vedlægges sammen med billederne med tydeligt angivelse af, hvilken tekst, der hører til hvilket billede.

Alle bedes være meget opmærksomme på, at navne, tlf. nr., email adresser m.m. er korrekt stavet, da disse bliver direkte kopieret over på hjemmesiden.

Facebook siden er en 100 % officiel informationsside til Regionens medlemmer. D.v.s. at al dialog mellem RL / udvalgene foregår gennem mail eller per telefon.

DRK Region Sydjylland, CVR. nr. 33313888 - 20979465 - telefontid hverdage kl. 17-18 - Mail: luksus-mokke@hotmail.com  - Sms og mail foretrækkes, og besvares hurtigst muligt.

­