­

banner 4

Retnings linjer for deltagelse i træningen på hold i DRK Sydjylland.

Hvalpe motivation og lydigheds hold:

- Du skal have en DKK stambog/ eller FCI godkendt stambog.
- Hunden skal som minimum have den 1 vaccine, samt denne skal holdes opdateret efter de normale retningslinjer.
- Du skal enten være medlem af DRK eller DKK.

Markprøve træning:

Begynderhold:
- Hundes skal være vaccineret.
- For at kunne deltage skal din hund være min 8 måneder.
- Hunden skal have bestået en brugsprøve eller inden for tre uger efter opstart af holdet, have tilmeldt og bestået en brugsprøve.

Åbenklasse træning
- Hunden skal være vaccineret
- Skal som minimum have en 1 præmie på en begynder B prøve eller lign. kvalifikationer.

Vinderklasse træning:
- Hunden skal være vaccineret
- Skal som minimum have en 1 præmie på en åben B prøve eller lign. kvalifikationer.

Honorering af instruktører:
Regionsledelsen har besluttet, at vi i 2018 kører med en forsøgsordning, der indebærer en anderledes honorering af instruktører i DRK. Se alle takster herunder.
Honoreringen tildeles instruktører på ringtræning, hvalpetræning, lydigheds/brugsprøvetræning, markprøvetræning og sportræning.

Et træningsforløb består normalt af 6 gange træning.

Hund nummer 8 kan udløse honorering til en medinstruktør, såfremt instruktøren/TU finder det nødvendigt.

Et træningshold med 6 x træning honoreres med 650 kr. Med dette beløb skal instruktøren selv afholde kørsel mm.

I forbindelse med DRK´s nye uddannelse, kan der tilknyttes 1 instruktøraspirant/føl. Denne honoreres ikke, da denne typisk vil være under uddannelse, jf. tidligere omtalte nye uddannelse.

Der kan forekomme træning som f.eks. unghundemesterskabstræning, Sportræning og træning til Hold DM, hvor der ikke er 6 gange træning med den samme instruktør. I sådanne tilfælde aftales honoreringen med Formanden for Træningsudvalget.

Fastlagt og besluttet for indeværende år.. Pris:
Materiel  
Udlejning af telt, trailer - excl. papservice o.lign 500
Udlån af dummier, stokke, skilte o.lign: 0
Låner er forpligtet til at erstatte ting der går i stykker under udlån.
Kørsel, alle typer:  
Dommer samt SL/PL x 2 (off. + uoff.) 1,93
Trailer SL/PL x 1 (off. + uoff.) 3,53
RL / Udvalg 0
Instruktører: 0
Føl & aspiranter 0
Hjælpere 0
Brugsprøvedommer 1,93
Vildtforvalter 1,93
Instruktørhonorar (forsøgsordning 2018):  
Hold à 6 gange 650
Instr. nr. 2 v/ 8. hund 650
Føl & aspirant 0
Mødeforplejn. -udvalg, instruktører & RL:  
Til mødeafholder, pr. gang: 800
Telefon, RL:  
Pr. kvartal/person: 300
Jule/nytårsgave, max. beløb:  
RL: 300
Udvalg: 300
Instruktører v/ 2 hold/år: 400
Årsmødedeltagere: 75
Gaver v/ prøver & arrangementer:  
PL/SL gave 250
Dommer 75
Hjælpere 75
Vært 250
Diverse:  
Terrænleje, incl. toilet pr. døgn - max. 1500
Ovenstående er gældende for 2018, og revideres ultimo 2018 af RL.
Beløbene er udregnet på baggrund af budget for 2017.  

For at kunne benytte regionens geværer kræves gyldigt jagttegn.
For at kunne benytte regionens startpistoler kræves der våben- eller bæretilladelse til det konkrete våben.

De regionale koordinatorer har våbentilladelse til startpistorne. Koordinatorerne kan søge om en bæretilladelse til de af regionens instruktører, der har behov for at anvende signalpistolerne.

Det er Regionsledelsens klare holdning at personer, der anvender regionens startpistoler SKAL have en bæretilladelse.

Link til våbenloven
Der er en webmaster og en redaktør.

Webmasteren er ansvarlig for teknik og vedligeholdelse af hjemmesiden
Redaktøren står for opdateringer af nyheder m.m. og er ansvarlig for Facebook.

Følgende personer har kompetence til at få tekster og billeder lagt på Regionens hjemmeside og Facebook:

- Regionsleder
- Formænd for udvalg
- Træningskoordinatorer
- Prøveledere og skueledere (resultatlister)

Tekster og evt. billeder sendes til redaktøren/webmasteren.

Såfremt et udvalg ønsker at fremhæve en aktivitet på eks. Forsiden og Facebook sker dette ved, at formanden for udvalget sender teksten per mail til Redaktøren/Webmasteren med angivelse af tidsrummet for fremhævelsen.

Det er IKKE Redaktørens og Webmasterens ansvar at forfatte tekster og beslutte, hvornår og hvor længe en aktivitet skal fremhæves på forsiden.

Ønskes der billedtekster, skal disse vedlægges sammen med billederne med tydeligt angivelse af, hvilken tekst, der hører til hvilket billede.

Alle bedes være meget opmærksomme på, at navne, tlf. nr., email adresser m.m. er korrekt stavet, da disse bliver direkte kopieret over på hjemmesiden.

Facebook siden er en 100 % officiel informationsside til Regionens medlemmer. D.v.s. at al dialog mellem RL / udvalgene foregår gennem mail eller per telefon.

DRK Region Sydjylland, CVR. nr. 33313888 - 20979465 - telefontid hverdage kl. 17-18 - Mail: luksus-mokke@hotmail.com  - Sms og mail foretrækkes, og besvares hurtigst muligt.

­